Dmytro Kuleba FB page; 3 hours ago

Mr Kuleba posts on FB infrequently. But when he does, it’s usually a priority issue.

The following is a FB software translation:

I’ll put the dots over “and” on media talks about pressure on Ukraine on negotiations, how far can Ukraine go in the liberation of their territories and what will be next, etc.

  1. Listen to President Zelensky: we will liberate our land and people, Russia must withdraw its occupation troops from Ukraine to internationally recognized borders;
  2. Ukraine does not refuse diplomacy. But the Kremlin’s current statements about the alleged readiness for negotiations are just a smoke screen. Russia is playing constructiv, but actually wants to take a pause to recover from defeats and later continue the war with a new force. We won’t go to this and urge partners not to undermine Moscow;
  3. Kyiv does not consider even theoretically any proceedings on the Crimea issue. There is neither for us, nor for international law of any difference between Kherson and Sevastopol. All of this is Ukraine;
  4. Talks that Ukraine will tolerate or succumb to any push is ridiculous. In general, I advise everyone to oblish this prehistoric perception of Ukraine as someone who is pressured and who is forced. Today Ukraine pressures and forces. We are making new history with those in the world who stand side by side with us.
  5. As for those in the world who are behind the scenes among themselves and in the comments of journalists prostrating about not believing in Ukraine’s victory and expressing endless doubts, today I spoke at the EU Council of Ministers and told one story. Further quote from my speech today:

“In the summer of 2021 I traveled Kherson region with my children. Our tour guide was Alexey Biletsky . He is in love with Kherson region and dedicated his life to turning it into a tourist magnet. This year, when Kherson was occupied, he wrote to me. He thanked me for the job and said it was an honor for him to do the tour for us. He wrote with sadness as if he was saying goodbye…

I answered Alexei that he would definitely give us another excursion. Following the release of Kherson. He hardly believed then the reality of my words. But it all happened just like that.

So now I offer you to visit Ukrainian Kherson. On my part, I will be glad to share Alexei’s contacts.

This situation concerns everyone who does not believe in Ukraine. To all those who sow doubt, who sow doubt and fear of what will happen next.

One thing should be remembered: it is impossible to win if you do not believe. I thank everyone who believes in the victory of Ukraine. You won’t regret taking this position.

If we remain united and principled in these trying times, we will also celebrate the restoration of peace and security in Europe. And the more support there is, the more weapons we’ll get, the sooner that day comes.”

The above is a translation by FB software. Original follows :

Розставлю крапки над “і” щодо медійних розмов про тиск на Україну щодо переговорів, як далеко може зайти Україна у звільненні своїх територій і що буде далі тощо.

  1. Слухайте Президента Зеленського: ми будемо звільняти свою землю і людей, Росія має вивести свої окупаційні війська з території України у міжнародно визнаних кордонах;
  2. Україна не відмовляється від дипломатії. Але нинішні заяви Кремля про нібито готовність до переговорів – це лише димова завіса. Росія грає в конструктив, а насправді хоче взяти паузу, щоб оговтатися від поразок та згодом продовжити війну з новою силою. Ми не підемо на це і закликаємо партнерів не підігравати Москві;
  3. Київ не розглядає навіть теоретично будь-яких поступок щодо питання Криму. Немає ані для нас, ані для міжнародного права жодної різниці між Херсоном і Севастополем. Все це – Україна;
  4. Розмови про те, що Україна буде терпіти чи піддаватися на будь-які підштовхування, безглузді. Я взагалі раджу усім облишити це доісторичне сприйняття України як того, на кого тиснуть і кого змушують. Сьогодні Україна тисне і змушує. Ми творимо нову історію разом з тими у світі, хто стоїть з нами пліч-о-пліч.
  5. Що стосується тих у світі, хто за лаштунками між собою та у коментарях журналістам просторікує про те, що не вірить в перемогу України та висловлює безкінечні сумніви, то сьогодні я виступав на Раді міністрів ЄС і розказав одну історію. Далі цитата з мого сьогоднішьного виступу:

«Влітку 2021 року я подорожував Херсонщиною разом із дітьми. Нашим екскурсоводом був Alexey Biletsky. Він закоханий у Херсонщину та присвятив життя тому, щоб перетворити її на туристичний магніт. Цьогоріч, коли Херсон був окупований, він написав мені. Подякував мені за роботу і сказав, що для нього було за честь зробити для нас екскурсію. Написав він з сумом так, ніби прощався…

Я відповів Олексію, що він обов’язково проведе нам ще одну екскурсію. Після звільнення Херсона. Навряд він повірив тоді у реальність моїх слів. Але все сталося саме так.

Тож тепер я пропоную вам відвідати український Херсон. Зі свого боку, буду радий поділитися контактами Олексія.

Ця ситуація стосується всіх, хто не вірить в Україну. Всіх, хто висловлює сумніви, хто сіє сумніви та страх щодо того, що буде далі.

Варто пам’ятати одну річ: неможливо перемогти, якщо не вірити. Я дякую всім, хто вірить у перемогу України. Ви не пошкодуєте, що зайняли таку позицію.

Якщо ми залишимося єдиними та принциповими у ці важкі часи, ми також святкуватимемо відновлення миру та безпеки в Європі. І чим більше буде підтримки, чим більше зброї ми отримаємо, тим швидше цей день настане».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.