From Petro Poroshenko FB page

Sat 30 Jan, 2021

«Трохи нижче неба». Запам‘ятайте цю назву і обов‘язково подивіться цей фільм. Це не просто кіно про війну, він — про правду.

Проти України ведеться війна не лише від часу захоплення Криму, Донецька і Луганська. Проти України щоденно ведеться війна фейковими новинами, якими намагаються зламати дух України і українства. Зробити українців меншовартісними, бездержавними, «лузерами». Тому цей фільм такий важкий, бо він — про правду.

Я вдячний за важливу пророблену роботу творцям стрічки, зокрема режисеру Ruslan Gorovyi, продюсерам Михайло Ухман та Сергію Коновалу, всій творчій команді. Вони робили це для того, щоб імена героїв України назавжди закарбувалися в нашій історії. Бо про кожного героя має бути знятий фільм, написана книга або складена пісня, вірш. Вони цього точно заслуговують.

Був радий бачити на екрані наших Кіборгів, воїнів 93-ої бригади, Євгена Межевікіна, якому я вручав Зірку Героя. Воїнів 79-ки, 80, 93, 74 і інших бригад, які назавжди закарбувалися у моєму серці. І дуже важливо, щоб подібні подвиги закарбувалися у серці кожного українця.

Цей фільм варто подивитися і тим, хто хоче побачити мир в очах Путіна або росіян. І це дуже гарне щеплення проти того, щоб не вірити російській пропаганді. І це дуже правильне рішення, яке почув від Михайла Ухманя, що це лише початок. А далі будуть ще фільми про Савур-Могилу, про 32-й блокпост, Авдіївську промку, про Іловайськ, Широкино, Маріуполь. Це буде епопея правди. Єдине прикро, щоб продемонструвати цей фільм, потрібні були зусилля волонтерів, які знайшли єдиний зал Будинку кіно, який готовий був його показати.

Радий, що сьогодні зі мною його дивилися і наші воїни, і моя дружина, і Ахтем-Ага, який пройшов катування і знає, за що і як він боровся, і яку ціну потрібно заплатити за свободу. Важливо знову і знову почути не тільки від героїв фільму, але і від самих воїнів, навіщо українці билися за кожний клаптик української землі. А тим, в кого ще виникають ці запитання, треба ставати більше українцями.

Від усієї душі усім, хто живе з Україною у серці, раджу подивитися фільм про наших героїв «Трохи нижче неба».

The translation that follows is probably auto-generated, so is likely to be some way off from perfect:

′′A little below the sky “. Remember this name and be sure to watch this movie. This is not just a war movie, it is about the truth.

There is a war against Ukraine not only from the time of the capture of Crimea, Donetsk and Luhansk. There is a daily war against Ukraine with fake news, which is trying to break the spirit of Ukraine and Ukraine. To make Ukrainians minor, stateless, ′′ losers “. This movie is so heavy because it is about the truth.

I appreciate the important work done by the creators of the tape, including director Ruslan Gorovyi, producers Михайло Ukhman and Sergei Konoval, the entire creative team. They did this to make the names of the heroes of Ukraine forever zakarbu valyvalis sya in our history. Because about every hero should be made a movie, written a book or composed a song, a poem. They definitely deserve it.

I was glad to see on the screen of our Cyborgs, the warriors of the 93th Brigade, Evgeny Mezhevikina, whom I presented the Hero Star. The warriors of the 79 s, 80, 93, 74 and other teams that have forever captured in my heart. And it is very important that such deeds are zakarbuvalis sya in the heart of every Ukrainian.

This movie is worth watching and those who want to see peace in the eyes of Putin or Russians. And this is a very good vaccination against not believing Russian propaganda. And this is a very correct decision heard from Michael Uhman that this is just the beginning. And then there will be more films about Savour-Grave, about the 32th roadblock, the Avdiivsky promka, about Ilovaisk, Shirokino, Mariupol. This will be the epic of truth. The only unfortunate thing to showcase this movie was the effort of volunteers who found the only movie house hall ready to show it.

Glad our warriors and my wife and Ahtem-Aga watched him today and knows what and how he fought for and what the price should be paid for freedom. It is important to hear not only from the characters of the film, but also from the soldiers themselves, why Ukrainians fought for every bit of Ukrainian land. And those who still have these questions need to become more Ukrainians.

With all my heart, I advise everyone who lives with Ukraine in the heart to watch a film about our heroes ′′ A little below the sky “.

One comment

What is your opinion?